CZECH POINT

Na pracovišti CZECH POINTu úřadu městyse Boleradice lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

• Výpis z Katastru nemovitostí

• Výpis z Obchodního rejstříku

• Výpis z Živnostenského rejstříku

• Výpis z Rejstříku trestů

• Výpis bodového hodnocení osob z centrálního registru řidičů

• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Na CZECH POINTu můžete také vyřídit následující:

• Přijetí podání podle živnostenského zákona

• Získat přístupové údaje do MA ISOH

• Podání žádosti o zřízení datové schránky

• Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů k datovým schánkám a vydání nových

Autorizovaná konverze:

• Z listinné do elekronické podoby

• Z eletronické do listinné podoby

• Ověření autorizované konverze

Více aktuálních informací a odpovědi na všechny Vaše otázky a případné nejasnosti najdete na webových stránkách: www.czechpoint.cz.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku, který činí 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku. Platí se hotově na pokladně. Za výpis z rejstříku trestů je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Co Vám CZECH POINT nabízí:

1. VÝPIS Z REJSŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů
Co potřebujete s sebou:
 • Platný doklad totožnosti
Kolik to bude stát:
 • 100,- Kč za výpis

2. OVĚŘENÝ VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete
 • Úplný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět
 • Katastrální území, číslo Listu vlastnictví nebo některý z dalších údajů : parcelní číslo, číslo popisné
Kolik to bude stát:
 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku

3. OVĚŘENÝ VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
 • Úplný výstup z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět
 • Identifikační číslo organizace (IČ), případně název firmy
Kolik to bude stát
 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku

4. OVĚŘENÝ VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
 • Úplný výstup ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět
 • Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát
 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku

5. OVĚŘENÝ VÝSTUP BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

Co dostanete:
 • Výpis bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů
Co potřebujete s sebou:
 • Platný doklad totožnosti, řidičský průkaz
Kolik to bude stát
 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku

6. OVĚŘENÝ VÝSTUP ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Prostřednictvím CZECH POINTu je možné získat výpis za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku.
Uchazečům o veřejnou zakázku. Kteří jsou v seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný.
MMR zapisuje do seznamu dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu s příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Co potřebujete vědět
 • Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát
 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku

7. Ověřený výstup účastníků MA ISOH

8. Podání:

 • žádost o zřízení datové schránky
 • žádost o zneplatnění přístupových údajů k datovým schránkám a vydání nových

9. Aurorizovaná konverze

 • Z listinné do elektronické podoby
 • Z eletronické do listinné podoby
 • Ověření autorizované konverce

Kde můžete o výstupy požádat

Kancelář úřadu městyse Boleradice, v době:
Pondělí 07.00 – 17.00 hod.
Úterý 07.00 – 15.00 hod.
Středa 07.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 07.00 – 15.00 hod.
Pátek 07.00 – 13.00 hod.
Přestávka na oběd: po-čt – 12.00 – 13.00 hod.